Regata Laguna


TJ CÍSAŘSKÁ LOUKA vypisuje závod kajutových plachetnic
REGATA LAGUNA 2021
Termín: sobota 4. září 2021
CTL: 211125
Místo konání: Slapská přehrada
Pořadatel: TJ Císařská louka – yachting, z. s. (1103)
Závodící lodě: Kajutové plachetnice, třída KAJ -1
Ostatní třídy bez bodového hodnocení do žebříčku ČSJ
Ředitel závodu: Harry Löwit
Hlavní rozhodčí: Pavel Schwarz
Organizace: Harry Löwit, Václav Houska, Jiří Klabík

 1. PRAVIDLA
  Závod bude řízen dle Závodních pravidel jachtingu 2021 – 2024, Plachetních
  směrnic, Výhlášek a Pokynů hlavního rozhodčího.
 2. KVALIFIKACE A PŘIHLÁŠKA
  Závod je otevřen pro lodě třídy KAJ a ostatní třídy dle kategorií Slapského poháru
  bez bodového hodnocení do žebříčku ČSJ.
  Přihlášky budou přijímány v den závodu od 9:30 do 10:45.
  Elektronické přihlášení bude probíhat do 2. 9. 2021 23:59, v den závodu již
  závodník jen potvrdí svou registraci platbou startovného a obdrží propozice. Bližší
  informace a přihlášky budou k dispozici na www.yccl.cz
  Při registraci kapitán lodi pro třídu KAJ – 1:
   předloží závodní licenci ČSJ pro rok 2021 s potvrzením o lékařské
  prohlídce ne starší jednoho roku s kladným výsledkem pro všechny členy
  posádky
   potvrdí, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti v souladu se
  Soutěžním řádem ČSJ bod 2.4 s minimální pojistnou částkou 9.000.000Kč
  na závod nebo jeho ekvivalent
   potvrdí splnění podmínek podle bodu I/16 mimořádného opatření ze dne
 3. 6. 2021 vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR s platnou změnou s
  účinností od 9. 7. 2021.
 4. POPLATKY
  Požadované poplatky jsou následující: 200,- Kč/loď. Pro ty, kteří využijí možnosti
  elektronické přihlášky, bude startovné sníženo o 50,- Kč.
 5. PROGRAM
  od 09:30 zahájení činnosti závodní komise a příjem přihlášek
  10:45 ukončení přijímání přihlášek
  11:00 oficiální zahájení a porada kapitánů
  11:55 vyzývací znamení
  12:00 start