Závody SP FUN


FUN se jezdí jako,, Přátelská projížďka“, kdy nebude potřeba žádné prohlídky ani nic jiného, jen dobrá nálada. Celá projížďka se pojede podle Pravidel Plavebního Provozu, s výjimkou Regaty Laguny , které se pojedou  podle pravidel ISAV.

V této skupině se na pořádání jednotlivých projížděk podílí několik pořadatelů, kontakty viz. záložka pořadatelé.

Komodor SP Blanka Sezemská – gegbs@seznam.cz

Hl. rozhodčí Jíra Havel – jirahavel@gmail.com

První vítr Slap

Druh závodu: dálkový + jedna rozjížďka dle počasí

 Závod První vítr je tradiční závod, který se začal jezdit již při začátcích dnešního klubu, tehdy ještě Jachetního oddílu UDA, jako oddílový kvalifikační závod na Krajské přebory. Postupně se k oddílovým lodím přidávaly i lodě z jiných oddílů a závod byl od té doby začleněn do Celostátní termínové listiny jako regulérní závod. Původní lodní třídy byly Pirát, O-jola a Mlok. S rozvojem ostatních tříd se přidávaly další třídy, zejména mládežnické Optimist a Cadet. Závod také změnil jméno na Jarní Slapy a je již řadu let obsazován výhradně kajutovými plachetnicemi jezdícími Slapský pohár. Od roku 2014 se jel poprvé pod jménem První vítr Slap. Toto jméno převzal po závodě, který jeho pořadatel přenechal JK Královské.. Závod se později přesunul na Slapymarine na Skalici.

,,Za pět minut 12

Druh závodu: dálkový

Závod vznikl roku 2017. Lodní servis Linhart pořádá na Hotelu Měřín. Podařilo se domluvit daší místo k pořádání závodů. K dispozici je rotunda nad parníkem. Pořádání tohoto závodu bohužel ukončeno.

Půlmaraton

Druh závodu: dálkový

První ročník dálkového závodu Slapský ½ maraton, pořádaného firmou Satrapa jachting, se jel v roce 2008. Původní záměr uspořádání dálkového závodu kajutových plachetnic na trati 42 km, který měl být denní obdobou 24hodinovky , jsme s ohledem na nespolehlivost slapského větru uvedli v život ve zkrácené podobě a tím vznikl název Slapský ½ maraton. Smyslem závodu je od jeho vzniku plachtění na větru a co možno nejméně trápení posádek v bezvětří. Od prvního ročníku se vyplouvalo z Modré loděnice. Bohužel Honza Satrapa ukončil pořádání půlmaratonu a od roku 2015 se závod přesunul na Atlantidu. Poslední ročník se jel 2015.

Slunovrat

Druh závodu: dálkový

V roce 2018 se vrací do Slapského poháru Jachetní klub Královská. Závod pořádá Míra Hradecký podle pravidel Fun.

Slapský fičák

Druh závodu: rozjížďky

Nápad na Slapský fičák vznikl v roce 2009, kdy se začala pravidelně účastnit závodu Slapského poháru loď Rudolf s kapitánem Štěpánem Pšeničkou. Její posádka si dala za cíl uspořádat závod, ve kterém se propojí kvalitní jachtařský závod s ještě kvalitnějším večerním programem.

Přípravou prvního ročníku strávili pořadatelé několik měsíců, kdy testovali kvalitní jachtařské drinky, vymýšleli jedinečnou večerní zábavu a získávali kamarády a spolupořadatele v různých jachtařských destinacích.

Výsledkem byl úspěšný první ročník, který byl vyhlášen závodem roku a od roku 2011 se jezdí také jako Mistrovství Slap. Od té doby Slapský fičák zůstává jistotou, že po atraktivním závodě je vždy nápaditý program. Bohužel pořádání tohoto závodu Štěpán Pšenička ukončil.

Slapseidon Cup

Druh závodu: dálkový

Colins Yacht Club už několik let pořádá regaty na moři v Chorvatsku a také v Čechách na Orlíku, ale pořád zanedbával Slapy, i když jsou vlastně nejblíže domovské Praze. A tak když jsme s kamarády zase jednou seděli na lodi na Slapech s otevřenou lahví šampáňa a vzpomínali, že v Chorvatsku si připíjíme s Neptunem a v Řecku s Poseidonem, tak s kým si vlastně připijeme na Slapech? Kdo je vlastně vládce slapských vod? A… po třetí skleničce nám bylo jasno – je to Slapseidon! A na jeho počest jsme uspořádali regatu Slapseidon Cup. První závod byl zkušební v roce 2012, zúčastnilo se ho  pouze 9 lodí, ale následující roky se oficiálně závod stal součástí Slapského poháru.

Vánoční regata

Druh závodu: dálkový

Zakladateli Vánoční regaty byli Jirka Nechutný z TJ STAR, Honza Černý, Vojta Klimeš a Honza Hartl. Seděli v červenci u pivka v marině U Kozla a Honza Hartl si postěžoval, že vlastně teď jsou v Austrálii Vánoce..no a proč je tedy nemít taky. První ročník se jel v roce 1994 z mariny U Kozla .

Na organizaci závodu se podíleli posádky kotvících lodí vč. tehdejších majitelů Jirky Nechutného a později Mirka Sobka. Tento závod byl mezi jachtaři velmi oblíbený pro svoji specifickou atmosféru. Nakonec se z toho stal jeden z nejoblíbenějších závodů, samozřejmě ho postupně pořadatelé dotáhli do dokonalosti, tak že celý den je ve vánočním, duchu. Od rána hrají koledy, staví se stromeček, k obědu je kapr se salátem, cukroví a dárečky pod stromečkem. Večer živá muzika a tanec. Od roku 2014 -2016 byl závod přesunut na Atlantidu a organizaci měla na starosti Kotva Praha společně s hotelem. Roku 2017 se Vánočka snad poprvé v historii nekonala z důvodů rozdílných názorů jak jí pořádat. Naštěstí v roce 2018 se opět vše vrátilo do původních kolejí a závod se pořádal na Atlantidě a pořadatelem byla znovu Kotva Praha.

Modrá Stuha

Druh závodu: dálkový

Další závod pořádaný JKK.

Trucregata

Druh závodu: dálkový

Jak už název závodu napovídá, Trucregata vznikla takzvaně na truc, ale už je to před tak dávnými a dávnými lety, že v dnešní době si už nikdo není schopen vzpomenout, čemuže na truc to vlastně bylo.

Prameny se nicméně shodují na tom, že Trucregata se na Slapech jezdí od roku 1990. A už od roku 1984 se ve stejném termínu jezdil závod kajutových plachetnic s názvem Star regata. Hlavním organizátorem obou závodů byl až do roku 2004 spolu se svými kamarády z TJ STAR Luděk Kopřiva. Ze všeho nejradši měl Slapy, jachting a svérázný lid, který se kolem slapské vody pohybuje. A i když dnes už Luďka v jeho pestrobarevných trenýrkách a kapitánské čepici na Slapech potkat nemůžeme, na Trucregatě se vlastně nic podstatného nezměnilo.

Pořadateli závodu je Lodní klub Štěchovice a naším přáním je, aby si závod užili nejen čistokrevní jachtařští závodníci, ale aby své síly mohli změřit v rámci celé řady různých kategorií i jachtaři, jejichž lodě spadají spíše mezi plachetnice turistické nebo historické. Chceme, aby Trucregata zůstala i v budoucnosti tím, čím se v minulosti stala, což znamená hlavně příležitostí ke kamarádskému setkání a závodem s příjemnou atmosférou otevřeným pro všechny jachtaře bez rozdílu.

Trucregata se koná každý rok poslední srpnovou sobotu v areálu Modrá loděnice. Srdečně vítán je tu každý, kdo si chce užít příjemný den s kamarády od vody a poměřit svoje jachtařské umění s ostatními v duchu fair play. Už teď se těšíme na všechny účastníky letošního ročníku.

Od roku 2015 se pořádání závodu ujal Daniel Guryca spolu s časopisem Yacht.

Regata Laguna

Druh závodu: dálkový

YC Císařská louka pořádal už od svého založení roku 1949 každoročně několik závodů. Po útlumu v 90. letech jsme se rozhodli tuto tradici obnovit tam, kde je největší lodní zastoupení našeho klubu, a tak vznikl v roce 2005 na Slapech nultý ročník Regaty Laguna. Ten byl uspořádán jako klubové setkání a zároveň souboj o nejrychlejší loď z YC Císařská louka. Na trase Rovínek – Živohošť – Laguna se ho zúčastnilo 15 lodí a historicky prvním vítězem se stal Honza Janatka s lodí Elmer.

Následující ročník už byl zařazen do termínové listiny svazu jachtingu a otevřel se všem jachtařům. Od té doby se závodu pravidelně účastní několik desítek lodí, od závodních speciálů po turistické a námořní plachetnice.

Regata Laguna je nejen závod, ale zejména společenské setkání zakončené večírkem s vyhlášením vítězů. Termín je pevně stanoven na první sobotu v září, v návaznosti na Truc regatu. Závodní část je organizována, i přes občasné námitky, jako dálkový závod se startem na hotelu Laguna. Cíl se postupem doby měnil z Obozu, přes Častoboř , nakonec se opět vrátil na Lagunu. Tam pak probíhá společenská část Regaty spojená s vyhlášením výsledků, rautem, živou hudbou a večírkem do ranních hodin. V roce 2014 se poprvé  závod startoval z Modré loděnice.

2015 opět start na Modré loděnici a cíl se vrátil na Hotel Laguna.

Poslední FUN vítr

Druh závodu: dálkový

Historie závodu Poslední Vítr Slap ze začala psát v roce 2005, tedy rok před vznikem Slapského poháru. Byli jsme tehdy “mladí a neklidní”, bylo nám 30:), a protože jsme v téhle sezóně převezli naše Micro 18 z Prýglu na Slapy a začali jsme závodit, říkali jsme si, že by nebylo špatný uspořádat taky nějakej závod:) Tak jsme po skončení sezóny (po Pirátským šátku – což byl v té době poslední závod na Slapech) pozvali přátele, kteří nás Moraváky tak vřele a krásně přijali. Volba místa padla na Skalici, kde nám pan majitel kempu nabídl kotviště i místo pro táborák. Kdo tehdy přijel? Mimo mateřské lodi Nautik II. (Micro 18 – dnes úspěšně plachtí na Vranovské přehradě) v posádce s organizátory – Jírou, Tomem a Pájou, připlul Lillepot s manželi Fišerovými (dnes Cácorka), Gimier II. s Hankou Procházkovou a Milanem Jakoubkem, Skylla s Jardou Soukupem a širší rodinou a ještě jedno Micro s Vláďou z Třebenic. A protože to byla vlastně “Moravská regata”, tak jsme poseděli u burčáku, slivovice a čekali jsme až se rozfouká… Což se nestalo, byla absolutní flauta, a tak jsme vítěze vylosovali – štastnou ruku měla Skylla a tedy se stala prvním historickým vítězem.

Další ročník se uskutečnil opět na Skalici (ale dál po vodě) už jako finále právě založeného SP a v konkurenci asi 30 lodí zvítězila Tramvaj s Petrem Jelínkem za kormidlem. Závod ozdobil parádním spin-outem Honza Boťa na Santě včetně koupání.

Třetí ročník hostoval na Měříně a další ročníky se přesunuly ke Kozlovi. Na závodě se zpočátku vyhlašoval celý Slapský pohár, vyhlašování se pak díky iniciativě Pašíka z lodi Celsio a Weyceho přesunula do klubu v Praze.

Největší rozkvět zažil Poslední Vítr v sezóně 2012, kdy připlulo 61 lodí do tehdejší mariny U Kozla.

V roce 2013 se vinou snížené hladiny Slap závody nekonaly a po organizačních změnách v SP v roce 2014 byl Poslední vítr přejmenován na Poslední FUN vítr, konání závodu bylo od roku 2014 – 2016 na Atlantidě, kde organizaci závodu převzala Kotva Praha spolu s hotelem. Od roku 2017 je opět ukončení sezóny po dlouhé době na Skalici – ve spolupráci majiteli Slapymarine a komodorem Blankou.