Pravidla Slapského poháru


Pravidla Slapského poháru 2021

 

Místo konání: Vltava – Vodní nádrž Slapy

Pořadatelé:  YC KOTVA Praha, YC Císařská louka, Colins Yacht, časopis YACHT, JKK, Lodní servis Linhart

1.   Flotily

 • 1. – Racer
  • T- boat, First 7,5 , Melges 24,
  • Café 24 R; Skippi 650 R; Micro Windjamer R; Micro L´art R;Sympathy 600 R; Majestic 24 R; R; Sea scape R
 • – 2. – Open
  • Všechny typy otevřených lodí
 • 3. – Sportovní – Racer Cruiser
  • Jsou to tyto a srovnatelné typy: Café 24 F; Skippi 650 F; Jeaneau 2000; Majestic Weekend; Sympathy 600 F; Bay 18; Tango 730 R; R 79; Gib sea 24; Spark 550; Micro Windjamer F; Fan 22; Sportina 595; Mustang 618; Zeton Satrapa tunning,
 • 4. – Turistické – Cruiser Lehký
  • Jsou to lodě nezařazené do 1ZS, 2 a 3 flotily do délky – 7.20m včetně
 • 5. – Turistické – Cruiser Střední

  • Jsou to lodě nezařazené do 1ZS, 2, 3 a 4 flotily dlouhé – 7.21 – 8,2m včetně
 • 6. – Turistické – Cruiser Těžký – lodě s délkou od 8,21m

Při pochybnostech budou plachetnice zařazeny do flotil jmenovitě, rozhodnutím orgánu Slapského poháru (SP) – (Blanka Sezemská + zástupci flotil vybraní závodní komisí (ZK))

2.   Řízení závodů

 • Závod bude řízen dle Pravidel Plavebního Provozu a vyhlášek hlavního rozhodčího (HR)

3.   Znamení soutěže

 1. Startovní znamení každého závodu SP budou dávána na stanovišti ZK
 2. Detaily použitých znamení – typů vlajek a případně akustických znamení – a jejich význam bude upřesněn vždy před startem závodu při poradě kapitánů plavidel

4.   Definice závodní dráhy

 1. Pro flotily Racer  – Start – zn. č.1 – zn. č.2 – zn. č1.- zn. č.2 – cíl
 2. Pro flotily Lehký Cruiser, Těžký Cruiser, Střední Cruiser, Racer cruiser a Open – Start – zn. č.1 – zn. č.2 – Cíl
 3. Startovní linie, cílová linie a směr závodu bude vždy upřesněn ke konkrétnímu závodu HR
 4. Umístění v dané poloze značek č. 1 a č. 2 bude upřesněno vyhláškou HR podle směru větru tak, aby start byl pokud možno proti větru
 5. Značky závodní dráhy budou obeplouvány levobokem
  • Při kontaktu plavidla se značkou závodní dráhy má plavidlo za povinnost provést na bezpečném místě (kde neohrožuje a neomezuje ostatní závodníky) obrat o 360 ̊.
  • Závodní dráha může být zkrácena vztyčením vlajky dle předchozího upřesnění HR
  • Prostory vymezené žlutými plavebními značkami (u karavanů, u Nové Živohošti, u Modré loděnice atd.) jsou pro závodící lodě uzavřené. Vplutí do tohoto prostoru, zjištěné pořadatelem bude trestáno diskvalifikací bez projednání. Zjištěné jinou závodící lodí bude projednáno v následném protestu

5.   Pořadí

 1. Pro celkové pořadí ve Slapském poháru je rozhodující pořadí průjezdů cílovou čarou po prvním kole pro všechny flotily.  (počet bodů se rovná počtu všech lodí v závodě).
 2. Pro pořadí ve flotilách  RACER je rozhodující pořadí průjezdů po 2. kole
  (Body – 1 bod za odjetý závod + bod za každou poraženou loď)
 3. Pro flotily RACER CRUISER, LEHKÝ CRUISER, STŘEDNÍ, TĚŽKÝ CRUISER a OPEN cíl po 1. kole. (Body – 1 bod za odjetý závod + bod za každou poraženou loď)
 4. ROZJÍŽĎKY – propozice dle pořadatele.

6.   Značky závodní dráhy

 1. Značky závodní dráhy jsou nafukovací válce, jejichž barva bude upřesněna ZK
 2. Startovní značka bude upřesněna pořadatelem před závodem
 3. Chybějící nebo splutá značka může být nahrazena člunem nesoucím vlajku dle upřesnění HR

7.   Protesty

 • Případný protest bude řešit hlavní rozhodčí s komodorem, případně spolu se závodníky, které vybere komodor, nebo hl.rozhodčí.

8.   Bodování

 1. Loď v závodě dostane jeden bod za účast v závodu a tolik dalších bodů, kolik lodí porazí.
 2. Vítězí loď s nejvyšším počtem bodů. Pro celkový počet bodů v jednotlivých kategoriích bude započítáno  letos SEDM závodů z celkových DEVÍTI závodů FUN Slapského Poháru
 3. Při trvající rovnosti bodového zisku se bude uplatňovat „dělené umístění“ POKUD BUDOU MÍT LODĚ STEJNÝ POČET BODŮ, VYHRÁVÁ TEN, KTERÝ ODJEL VÍCE ZÁVODŮ.
 4. Stejný systém výpočtu bude použit pro hodnocení plavidel v kategoriích v souladu s Článkem 5.
 5. Celkově bude vyhlášeno:
  • Absolutní pořadí – jeden vítěz. Body získané ze všech závodů bez ohledu na flotilu
  • Pořadí v jednotlivých flotilách – Sedm vítězů. Viz Bod 8.; část 1.-3.

9.   Prohlášení kapitána

 • Podpisem na přihlášce k závodu prohlašuje a potvrzuje kapitán lodi, že on i členové jeho posádky jsou schopni závod absolvovat bez rizika plynoucího z jejich aktuálního zdravotního stavu a jeho loď splní případné finanční nároky z jí zaviněné kolize.

10. Zřeknutí se zodpovědnosti

 • Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezpečnost plavidla, jejího vybavení a posádky, případné použití záchranných prostředků je zcela v zodpovědnosti osoby (kapitána), která převzala zodpovědnost podpisem na přihlášce k závodu. Pořadatel nepřijme jakoukoliv odpovědnost za materiálovou škodu, zranění nebo úmrtí ve spojení se soutěží před ní, v jejím průběhu nebo po jejím dokončení.