Závody SP RACE


S rokem 2015 skončili i závody v kategorii RACE.

JK Královská ukončila pořádání závodů ve Slapském poháru.

 

Krátká historie závodů Jachtklubu Královská

První vítr Slap – 17. 5. 2014

Závod První vítr je tradiční závod, který se začal jezdit již při začátcích dnešního klubu, tehdy ještě Jachetního oddílu UDA, jako oddílový kvalifikační závod na Krajské přebory. Postupně se k oddílovým lodím přidávaly i lodě z jiných oddílů a závod byl od té doby začleněn do Celostátní termínové listiny jako regulérní závod. Původní lodní třídy byly Pirát, O-jola a Mlok. S rozvojem ostatních tříd se přidávaly další třídy, zejména mládežnické Optimist a Cadet. Závod také změnil jméno na Jarní Slapy a je již řadu let obsazován výhradně kajutovými plachetnicemi jezdícími Slapský pohár. Od letošního roku se u nás jede poprvé pod jménem První vítr Slap. Toto jméno převzal po závodě, který jeho pořadatel přenechal JK Královská.

O pirátský šátek – 24. 5. 2014

Závod je rovněž tradičním závodem pořádaným Jachtklubem Královská.
V průběhu let několikrát změnil jméno. Z původního závodu Letní Slapy se, s rozvojem třídy Evropa, stal Cenou Evrop. Po tragické smrti jednoho z našich mladých evropářů, se na jeho památku jmenoval Memoriál Davida Ryse. S rozvojem třídy Pirát se přejmenoval na závod O pirátskou sekyrku. Pod tímto jménem se jezdil až do loňského roku, i když jej jezdily výhradně kajutové lodi. Pro letošní a snad i příští roky, převzal jméno našeho podzimního závodu O pirátský šátek.

Slapská 24 hodinovka – 9. 8. 2014

Historie tohoto závodu začíná v roce 1973, kdy skupina mladých jachtařů, na třech lodích třídy Fireball a jednom Pirátu, se rozhodla vyzkoušet své schopnosti a výdrž dlouhým závodem, který uspořádali mimo CTL a nazvali „60km slapským jezerem“, se startem a cílem na Královské. Již první ročník ukázal nevhodnost lodí Firebal pro takový závod (všechny tři Firebally se během noci „cvakly“ a posádky dojížděly mokré a promrzlé). Příští rok proto jely již jen tři Piráty, a jen jeden Fireball. Od třetího roku již byl závod zařazen do CTL, pro Piráty a Kajutové lodi. Počátkem devadesátých let převzal pořadatelství Jachetní oddíl TJ Štěchovice, který jej pořádal až do loňského roku, kdy se jeho pořadatelství vzdal. Jachtklub Královská, jako následník Jachtklubu TJ Vojenské stavby na Královské, jej opětovně převzal a bude znovu jeho pořadatelem. Závod v loňském roce oslavil své padesátileté výročí. Za tu dobu se konal každoročně mimo rok 1968, kdy jeho konání znemožnila sovětská invaze a rok 2002 následkem letní povodně.

Modrá stuha Slap – 13. 9. 2014

Tento závod je jediný, který se jezdí od samého začátku jachetního sportu na Slapské přehradě v roce 1955 až do dneška. Je tradičně závodem  s kombinovanými rozjížďkami, okruhovými a dálkovými. Tradiční kurz je okruhová rozjížďka v prostoru Královská-Ždáň a dálkové Měřín-Královská na Novou Živohošť a zpět. Tento kurz jezdily výhradně lodě s dospělými posádkami, zatímco mládežnické třídy měly vybojkovanou okruhovou trať v prostoru Měřín-Ždáň. Původní lodní třídy Pirát, O-jola, FD a Mlok se postupem doby měnily a doplňovaly podle nárůstu nových tříd.

V současnosti jej jezdí téměř výhradně kajutové lodi. Pro vítěze je tradiční cenou Modrá stuha.

Královská regata –27. 9. 2014

Královská regata je úplným zakončením Slapské sezóny a posledním závodem třídy Race. Letos se pojede poprvé vzhledem k rozdělení závodů na FUN a RACE. Jedná se o skutečně poslední závod sezóny na Slapech.

V současnosti, kdy je závodní flotila složena převážně z kajutových lodí, je termín konání omezen i možností přepravy lodí do zimních kotvišť v Praze, která je závislá na možnosti proplutí vltavskou kaskádou. Název Poslední vítr proto zůstal poslednímu závodu Fun kvůli poslednímu možnému termínu, kdy je na Slapech ještě většina lodí.