Denní­ archí­v: 14.9.2022


Poslední vítr 17.9.2022

Místo konání: Slapymarine na Skalici

Zápis od 10 -12 hodin

Porada kapitánů 12 hod.

Start 13 hodin

Startovní procedura 5, 4 a 1 minuta

Start dle větru – jedna bóje u Rovínku, jedna bóje u JKK.

Sportovní lodě – super open a racer jedou 2 kola, ostatní jedou jen jedno. Do celkového pořadí se počítá průjezd po prvním kole.

Pojede se podle Pravidel plavebního provozu a podle pravidel Slapského poháru.

Startovné osoba 300,- kč. V ceně je večeře. Výběr halušky, nebo maso na houbách s rýží.

Rozhodčí Blanka