První vítr slap 4. 6. 2016


V sobotu 4.6. proběhl první letošní závod. Celkem se zúčastnilo 31 lodí. Přestože předpověď byla všelijaká, nakonec proběhl závod skoro v bezvětří. Foukalo cca 2 m/s.

Výsledky a foto viz jednotlivé lišty.

 

 

 

Vypsání závodu První vítr Slap

 

Místo: AAAtlantida Stará Živohošť

Datum: 4.6.2016

Pořadatel: Jiří Kvasnička, AAAtlantida

Kategorie: Dle Slapského poháru pro rok 2016

Pravidla: Závod bude řízen podle Pravidel plavebního provozu

Přihlášky a registrace: na místě od 10:00 do 11:30

Porada kapitánů: 11:30

Start: 13:00

Cíl: 16:00

Vyhlášení výsledků: 17:30, následuje večerní program

Startovné: dospělí 200,-, děti 100,- loď 100,-, jednočlenné posádky za loď neplatí

Plachetní směrnice: Přesné plachetní směrnice budou probrány s kapitány na poradě v 11:30. V závislosti na směru se bude startovat buď po vodě dolů, nebo proti vodě nahoru. Závod je vytrvalostní v trvání 3 hodin. Trať bude vytyčena startovací/cílovou linií mezi vlajkovým stožárem u hotelu a značkou na druhém břehu. Startovací procedura bude: 12:55 první signál, 12:56 druhý signál, 12:59 třetí signál, 13:00 čtvrtý signál = start. Točné bóje budou umístěny: dolní před mostem z pohledu od hotelu a horní před kempem na Nové Živohošti (nebo až u Mastníku pokud bude hodně foukat). Do hodnocení se budou započítávat průjezdy startovací/cílovou linií = upluté míle za 3 hodiny. U lodí, které uplují za 3 hodiny stejné množství mil, bude rozhodovat čas, za který tuto vzdálenost upluly. Příklad: loď A i B  uplují 3,5 kola, což bude v daném případě například 10,5 mil. LodˇA propluje startovací/cílovou linií v naposledy v čase 15:38 a loď B v čase 15:26. Loď B bude tedy v celkovém pořadí před lodí A, protože toho dosáhla v kratším čase.

Jíra Havel

Hlavní rozhodčí

724341438