Letní Slunovrat 20.6.2020


Jachtklub Královská zve závodníky na první letošní závod Slapského poháru, tradiční letní Slunovrat.

Z důvodu mimořádné situace způsobené Covid19 se nebude konat společenská část s tradičním grilováním.

Ze stejného důvodu nebude v provozu občerstvení v Jachtklubu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Za závodní komisi J. Hradecký

Vypsání závodu – „Slunovrat“

20.6.2020

 1. Místo konání: Slapy, Měřín, Jachtklub Královská
 2. Lodní třídy: Rozdělení dle kategorií Slapského poháru
 3. Pořadatel: Jachtklub Královská, Měřín
 4. Pravidla:

Závod bude řízen podle pravidel plavebního provozu

– Pravidel Slapského poháru

– Vypsání závodu

– Vyhlášek závodní a protestní komise

 1. Účast:

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří se přihlásí prostřednictvím přihlášky v kanceláři závodu.

 1. Přihlášky a registrace:
 • Závodník je přihlášen odevzdáním přihlášky při registraci a zaplacením startovného.
 • U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranné prostředky (plovací vesta, vztlakové prostředky atd.), které závodník používá, odpovídá platným předpisům.
 • Závodník je povinen se chovat dle aktuálních nařízení vlády v souvislosti se snížením možnosti šíření Covid 19.
 1. Pojištění a zodpovědnost:
 • Loď se účastní závodu na vlastní nebezpečí, náklady a plně odpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví dalších osob.
 • Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a během této regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoli této odpovědnosti.
 1. Startovné:
 • Poplatek za každého člena posádky startující lodě je 150 Kč, za dítě do 15 let 100 Kč.
 1. Časový plán závodu:
 • 9:30 – 11:00 registrace závodníků
 • 11:15 – slavnostní zahájení závodu
 • 12:00 – předpokládané vyzývací znamení závodu
 • Závod nebude startován po 15:00
 • Lodě flotily Super open pojedou dvě kola, racer po domluvě a lodě ostatních kategorií jedno kolo na vyznačeném okruhu. Do celkového pořadí SP se bude počítat pouze průjezd cílem po prvním kole.
 1. Závodní plocha:
 • Závod se uskuteční na vodní nádrži Slapy, na ploše poblíž Jachtklubu Královská.
 1. Bodovací systém:
  • Bude vyhlášeno celkové pořadí a pořadí v jednotlivých kategoriích Slapského poháru
 2. Doplňkové informace
  • Kotvení je možné ve volných místech mola, v laguně přístavu, na pláži náležející k přístavu nebo na bojkách před přístavem. Važte se k smyčce lana pod bojí, nikoli k bojce samotné. Doprava osob ze zakotvených lodí před přístavem bude zajištěna. Místo pro stání člunu VZS bude vyznačeno – prosíme neobsazovat.
  • Z důvodu mimořádné situace způsobené Covid19 se nebude konat společenská část s tradičním grilováním. Ze stejného důvodu nebude v provozu občerstvení v Jachtklubu. Děkujeme za pochopení.
 3. Kontakty:
 • Ředitel závodu: Jaromír Hradecký 739 666 436           jkk@seznam.cz
 • VZS: Ondřej Novák                             604 301 813
 • Závodní komise: Jaromír Hradecký, Jíra Havel…..