Regata Laguna


RL 2019

TJ CÍSAŘSKÁ LOUKA vypisuje závod kajutových plachetnic REGATA LAGUNA 2019

Termín: sobota 7. září 2019 CTL:191141

Místo konání: Slapská přehrada

Pořadatel:TJ Císařská louka – yachting, z. s. (1103)

Závodící lodě: Kajutové plachetnice, třída KAJ -1 Ostatní třídy bez bodového hodnocení do žebříčku ČSJ

Ředitel závodu: Harry Löwit

Hlavní rozhodčí: Pavel Schwarz

Organizace:Harry Löwit, Václav Houska, Jiří Klabík

1.PRAVIDLA Závod bude řízen dle Závodních pravidel ISAF 2017 – 2020, Plachetních směrnic, Výhlášek a Pokynů hlavního rozhodčího.

2. KVALIFIKACE A PŘIHLÁŠKA Závod je otevřen pro lodě třídy KAJ a ostatní třídy dle kategorií Slapského poháru bez bodového hodnocení do žebříčku ČSJ. Přihlášky budou přijímány v den závodu od 9:30 do 10:45. Elektronické přihlášení bude probíhat do 4. 9. 2019 23:59, v den závodu již závodník jen potvrdí svou registraci platbou startovného a obdrží propozice. Při registraci kapitán lodi pro třídu KAJ –

1: • předloží závodní licenci ČSJ pro rok 2019 s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku s kladným výsledkem pro všechny členy posádky • potvrdí, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti v souladu se Soutěžním řádem ČSJ bod 2.4 s minimální pojistnou částkou 9.000.000Kč na závod nebo jeho ekvivalent

3. POPLATKY Požadované poplatky jsou následující: 400,- Kč/loď a tříčlennou posádku, každý další člen posádky +100,- Kč, jednočlenné posádky 200,- Kč. Pro ty, kteří využijí možnosti elektronické přihlášky, bude startovné sníženo o 50,- Kč.

4. PROGRAM od 09:30 zahájení činnosti závodní komise a příjem přihlášek 10:45 ukončení přijímání přihlášek 11:00 oficiální zahájení a porada kapitánů11:55 vyzývací znamení 12:00 start 17:00 časový limit, ukončení závodu od 17:30 občerstvení v cíli 18:30 vyhlášení výsledků